onsdag 25. februar 2009

Ein liten utblåsning...

På måndag var det "Framtidsfylket"-messe på Verftet her i Bergen. Sogn og Fjordane vil rekruttere folk, og spanderte tapas, konsert med the Generous Days og hadde mange stands der bedrifter og kommunar prøvde å lokke folk til fylket. Eg var tilstades og hadde det veldig kjekt, men eg må få ut noko som irriterte meg... Sogn var dårleg representert tykte eg; det meste var om Nordfjord og Sunnfjord (både taler og powerpoint-framsyningar), og det er jo trist for oss som tek utdanning i byane og lurer på om det er jobbar til oss heime i Sogn når me er ferdige....

Dette er jo sjølvsagt mi eiga personlige meining, men eg ville tru at Sogn treng folk òg? Det kan då ikkje vere kun i Fjordane at det trengst arbeidskraft?

Ingen kommentarer: